Universitet i Milano

För dig som är intresserad att studera på något universitet i Milano finns det ett stort utbud att välja mellan. Det finns också möjligheter att ansöka om stipendier för dessa utlandsstudier. Mer information om detta kan bland annat fås på hemsidan för EUs Erasmus Mundus-program, som erbjuder internationella masterprogram med tillhörande stipendier:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php.

På Svenska institutets hemsida: www.si.se ges information om de eventuella finansieringskällor som en student också kan erhålla. Svenska Institutet befrämjar och ger bidrag för samarbete och utbyte inom utbildning och forskning mellan Sverige och andra länder. Det finns också kortfristiga bidrag riktade till personer som är yrkesmässigt aktiva inom vissa definierade områden.

Dessutom finns det särskilda stipendium för personer som har någon typ av funktionshinder. Mer information ges via denna hemsida: Google Europe Scholarship for Students with Disabilities (EU): http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe/

Università degli Studi di Milano

Det främsta universitetet i Milano är Università degli Studi di Milano (Universitetet i Milano), med huvudadressen Via Festa del Perdono 7, i centrum av staden. På den adressen är rektorskontoret och juridiska, humaniora och medicinska institutionerna belägna. Det är ett av de viktigaste och största universiteten i Europa, med cirka 60 000 studenter och cirka 2 000 anställda professorer och forskare.

Universitetet i Milano har åtta fakulteter, två skolor, 136 studiekurser, 31 doktorandprogram och 63 specialskolor. Universitetets forsknings- och undervisningsverksamhet har utvecklats genom åren och har fått viktiga internationella erkännanden.

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Det andra dominerande universitet är Università degli Studi di Milano-Bicocca, UNIMIB, (Universitetet i Milano-Bicocca), som också är ett offentligt universitet. Det erbjuder grundutbildning, magister- och doktorandnivå. Skälet till att universitetet grundades, officiellt den 10 juni 1998, var att Università degli Studi di Milano delades upp och UNIMIB blev det andra stora universitetet i staden. Enligt en rankning som Times Higher Education gjorde 2014 av universitet yngre än 50 år, bedömdes UNIMIB vara nummer 21 över hela världen och nummer ett i Italien.

Universitetet Milano-Bicocca är beläget i Bicocca-området i norra utkanten av Milano, som utgjordes av industriområdet Pirelli fram till slutet av 1980-talet. Industriområdet är omdesignat av arkitekten Vittorio Gregotti till ett urbana komplex, inklusive universitetet i Milano-Bicoccas, forskningslaboratorier och studentbostadshus.

Università Boccon

Det tredje dominerande universitetet i Milano är Università Boccon, beläget vid Via Roberto Sarfatti 25. Universitet, som grundades 1902, var det första i Italien i vilket studenter hade möjlighet att ta en ekonomiexamen.

I över ett århundrade har Bocconi spelat en ledande roll i Italiens sociala och ekonomiska modernisering. Det har varit trogen sina grundläggande värderingar att vara ett viktigt forskningsuniversitet med demokratiska värderingar och öppet för världen, och såväl ekonomiskt som politiskt oberoende.

Svenskar som intresserar sig för att studera på Università Boccon har möjlighet att söka stipendier bland annat via Hans Werthén-fonden och Markus Wallenberg Foundation.

Istituto Marangoni

Den som är intresserad att utbilda sig inom exempelvis mode i modets huvudstad Milano, borde Istituto Marangoni – Milano Fashion School, belägen vid Via Pietro Verri 4 i centrum av staden, kunna vara en lämplig skola. Den har sedan juni 2016 listats av det italienska utbildningsministeriet – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – bland de institutioner som är behöriga att tilldela examen i musik, dans och konst.

Nackdelen är att utbildningen är dyr och kan kosta upp till 10 000 euro. Därför rekommenderas studenterna att söka stipendier för att bekosta utbildningen. Den som har fullgjort utbildningen och examinerats på skolan har stora möjligheter att få anställning på någon av de stora modeföretagen, som exempelvis Armani, Prada eller Versace.

Universita Cattolica del Sacro Cuore

Ytterligare ett universitet som kan vara av intresse för svenskar är Universita Cattolica del Sacro Cuore – benämnt Cattolica – och belägen vid Via Carducci 28/30, nära Milanos stadsmitt. Universitet har över 30 000 studenter. Det erbjuder studenterna ett stort utbud av innovativa program inom ekonomi och näringsliv, redovisning och ekonomi, jordbruk, psykologi och språkvetenskap samt filosofi och konst. För den som vill ha hjälp med boende kan skicka ett mejl till International Students Association ESN – housing.esnunicatt@gmail.com – där studenten kan specificera vad hen söker för bostad: Dubbel eller singelrum, pris och vilket område som önskas i Milano.

Av QS World Universitys rankning år 2016 kom Cattolicas institutioner på en placering högre än 200 i världen. När det gäller möjligheten av få arbete efter avslutad utbildning rankas universitetet år 2018 – av QS Graduate Employability Rankings – bland de 150 bästa universiteten i världen.